صحرا الکترونیک با تکیه بر دانش فنی و نیروی متخصص و تجهیزات اندازه گیری پیشرفته آماده ارائه خدمات در زمینه مشاوره در ساخت ،طراحی سالن و تولید اتوماسیون مرغداری و تجهیزات وابسته به مرغداران محترم می باشد. اتوماسیون مرغداری ایرانیان حاصل کنار هم قرار گرفتن تکنولوژی و تجربه مرغداری است که با بکار گیری فن آوری روز دنیا و همکاری تعدادی از مرغداران با تجربه کشور، با در نظر گرفتن شرایط بومی مناطق مختلف طراحی شده است. مدیریت شرایط محیطی…