توضیحات

Untitled-12

 

دارای قابلیت کارکرد دو حالته برای سوخت گاز یا گازوییل

دارای نمایشگرهای متعدد جهت پیدا کردن خطاها

دارای مدارات متعدد جهت محافظت در برابر شرایط غیر عادی