توضیحات

Untitled-13 copy

دارای مدار محافظت باتری

محافظت شده نسبت به ولتاژ بالا

جریان کنترل شده و مقاوم در برابر ضربه های جریانی لحظه ی استارت موتور

محافظت نسبت به اتصال کوتاه و اتصال معکوس به باتری